آگهی استخدام تکنسین مسلط به تعمیرات بردهای الکترونیک 18 خرداد 92