آگهی استخدام تکنسین مسلط به تعمیرات بردهای الکترونیک 17 خرداد 92