آگهی استخدام تکنسین مسلط به تعمیرات بردهای الکترونیک 16 خرداد 92