آگهی استخدام تکنسین مسلط به تعمیرات بردهای الکترونیک 15 خرداد 92