آگهی استخدام تکنسین سیار نصب و تعمیرات 13 مرداد 92