آگهی استخدام تکنسین سیار نصب و تعمیرات 12 مرداد 92