آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 23 اردیبهشت 92