آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 21 اردیبهشت 92