آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 18 اردیبهشت 92