آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 17 اردیبهشت 92