آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 16 اردیبهشت 92