آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 15 اردیبهشت 92