آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 14 اردیبهشت 92