آگهی استخدام تکنسین برق و یا مکانیک 13 اردیبهشت 92