آگهی استخدام تکنسین برق و تکنسین کامپیوتر 19 خرداد 92