آگهی استخدام تکنسین برق و تکنسین کامپیوتر 18 خرداد 92