آگهی استخدام تکنسین برق و تکنسین کامپیوتر 17 خرداد 92