آگهی استخدام تکنسین برق و تکنسین کامپیوتر 16 خرداد 92