آگهی استخدام تکنسین الکترونیک و برق 31 اردیبهشت 92