آگهی استخدام تهران، اصفهان، خوزستان و آذربایجان غربی 28 مرداد 92