آگهی استخدامی مدیر تولید، مدیر برنامه ­ریزی، کارشناس بازرگانی، اپراتور