آگهی استخدامی فوق دیپلم رشته برق در شیراز مهر ماه 92