آگهی استخدامی تعمیرکار و مونتاژ کار آقا آبان ماه 92