آگهی استخدامی تبریز،ارومیه،زنجان،اردبیل،سنندج آذر ماه 92