loading...
آگهی استخدام,نیازمندی همشهری
آخرین ارسال های انجمن
کاریاب بازدید : 1139 پنجشنبه 18 مرداد 1397 نظرات (0)

خبر ۱۷ مرداد ماه ۹۷ – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش طبق تبصره یک دستورالعمل اجرایی پذیرش واستخدام بهورز مصوبه مورخ ۱۸/۰۵ /۹۵ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در نظر دارد تعداد ۱۴ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش، برای پذیرش رشته شغلی بهورزی به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط ذیل بکارگیری نماید.


جدول نیروهای مورد نیاز
ردیف خانه بهداشت وتعداد بهورز  مورد نیاز 
بر حسب جنسیت

تعداد
مورد نیاز
شرایط احراز
۱ سست (زن ۱ نفر- مرد ۱نفر) ۱۴ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های علوم تجربی،ریاضی ؛،علوم انسانی و سایر دیپلم ها  یا دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی (بهداشت خانواده) و یا مامایی برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی ( مبارزه با بیماری ها ) ،بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای برای داوطلبان مرد
۲ عراقی( زن۱نفر)
۳ کلات (زن ۱ نفر)
۴ الست (زن ۱ نفر )
۵ حصاری گازرانی (زن ۱نفر )
۶ سارمران (زن ۱ نفر )
۷ نوده بام (زن ۱نفر)
۸ دهنه اجاق (زن ۱ نفر – مرد ۱نفر )
۹ پایگاه صفی آباد ( زن ۱ نفر )
۱۰ خوش ( مرد ۱ نفر )
۱۱ ادکان ( مرد ۱ نفر )
۱۲ اسفید ( زن ۱ نفر )

۱٫شرایط عمومی:


۱/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور .
۲/۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۵/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.
۶/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر .
۷/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی،اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائید کمیسیون پزشکی
۸/۱- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه .
۹/۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاه های دولتی باشند (تا تاریخ پایان مهلت ثبت نام)
تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.
۱۰/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی.

۲٫ شرایط اختصاصی:


۲/۱- رعایت شرایط احراز اعلام شده در آگهی.

۲/۲- شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا بالاتر در رشته های غیر مرتبط مندرج در شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل مجاز نمی باشد .

۳/۲- شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی برعدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی، قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد .

۴/۲- پذیرش بهورز صرفا باید به صورت بومی صورت گیرد. پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد وداوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند .

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دوسال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در روستا و یا شهرستان موردتقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بند ” الف” و ” ب” را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند “الف” و ” ب”
بند ۴ / ۲، ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون، گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد ، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است افراد بومی بند “الف” و “ب” نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره ۲: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای “الف” و”ب” و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر وامضای تمامی اعضای شورا) و خانه بهداشت (ملزم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی) با تایید مرکز بهداشتی و درمانی صورت می پذیرد .

تبصره ۳: چنانچه داوطلبان پذیرش بهورزی تا قبل از ثبت نام بدلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی درخارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آنکه شورای اسلامی روستا سکونت آنها را گواهی نماید و خانه بهداشت و مرکز بهداشتی و درمانی بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تائید نماید پذیرش آنها بلامانع است.لذا برای گروههای مذکور، اقامت در دو سال اخیر در روستاهای مورد نظر ضرورت ندارد.مشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

تبصره ۴: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر،به ازای هر مورد پذیرش ، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:

۱٫ روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان
۲٫ در صورت عدم وجود تعدادکافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۱۵ کیلومتر، پس از مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.
۵/۲- حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۶ و حداکثر ۲۶ سال ( ۲۵سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۱۸ و حداکثر ۲۸ سال ( ۲۷سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) می باشد. (ملاک محاسبه سن، تاریخ اولین روز شروع ثبت نام قرار خواهد گرفت).

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال ( ۲۹سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید.

الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ب) مدت خدمت وظیفه انجام شده دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت.
ج) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (فقط بسیج سپاه پاسداران و جهادگران) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
د) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال
ه) رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه
۶/۲- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد طرح طبقه بندی مشاغل و سایر شرایط مندرج در ماده ۲ هستند در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون استخدامی می باشند ، مشروط بر آن که قبل از شروع دوره کارآموز بهورزی از ادامه طرح انصراف و یا پایان یافته باشد .
۷/۲- ملاک محاسبه حداقل و حداکثر سن، تاریخ اولین روز شروع ثبت نام و محاسبه پایان خدمت یا معافیت سربازی و نیز فراغت از تحصیل تاریخ پایان مهلت ثبت نام می باشد.

۳٫ نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:


۱/۳- ثبت نام از متقاضیان به صورت حضوری در معاونت بهداشتی (مرکز آموزش بهورزی شهرستان اسفراین ) انجام می شود.
۲/۳- مدارک موردنیاز ثبت نام:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)
ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۵۷۰۰۰ ریال (معادل یکصد و پنجاه و هفت هزار ریال) برای دارندگان مقطع دیپلم و مبلغ ۲۹۵۰۰۰ ریال (معادل دویست و نود و پنج هزار ریال) برای دارندگان مقطع فوق دیپلم به حساب شماره ۲۱۷۸۱۸۱۸۱۵۰۰۳ دانشکده نزد بانک ملی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ضمناً فرزندان شاهد و جانبازان معزز ، از پرداخت حق ثبت نام معاف و سایر داوطلبان ایثارگر ملزم به پرداخت نصف مبالغ مورد نظر می باشند).
ج) شش قطعه عکس ۴ × ۳ جدید , تمام رخ , پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود)
د) اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
ه) اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد
و) اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر (در صورت تاهل)
ز) اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
ح) اصل و تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن یا گواهی اشتغال به طرح در واحدهای تابعه دانشکده

ط) اصل و تصویر مدارک دال بر بومی بودن


ی) اصل و تصویر مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط
سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

۴٫ نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :


متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی مذکور، مدارک لازم را به ترتیب ذکر شده از تاریخ ۹۷/۵/۱۷ و حداکثر تا تاریخ ۹۷/۵/۳۰ (پایان مرداد ماه) بصورت دستی به معاونت بهداشتی (مرکز آموزش بهورزی) و پس از ثبت نام و برابر اصل نمودن مدارک، رسید آن را به داوطلب واجد شرایط تحویل نمائید.
۱/۴- به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از تاریخ پایان مهلت ثبت نام تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود .
۵٫ زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کتبی:
۱/۵- کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی دو روز قبل از آزمون به داوطلبان تحویل داده خواهد شد.
۲/۵- زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد بود.
۳/۵- محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۴/۵- تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکان پذیر است.
۶٫ به منظور سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی ،آزمون های کتبی به شرح زیر از داوطلبان واجد شرایط به عمل خواهد آمد:
الف: برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم
الف-۱- آزمون توانمندی های عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمندیهای عمومی از دروس معارف اسلامی، زبان وادبیات فارسی، زبان انگلیسی و اطلاعات سیاسی و اجتماعی ومبانی قانونی،هر درس ۱۵ سوال و مجموعاً ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت چهارگزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی شده است.آزمون توانمندیهای عمومی مجموعاً ۶۰ نمره (معادل ۳۰% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره: متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال معارف اسلامی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
الف-۲- آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی شامل نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی ۳۰ سوال، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی۱۵ سوال، آموزش بهداشت ۱۵ سوال جمعاً ۶۰ سوال تهیه می گردد که به صورت چهارگزینه با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط طراحی شده است. آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعاً ۶۰ نمره (معادل ۳۰% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
الف-۳- مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش، مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۸۰ نمره (معادل ۴۰% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص می دهند.
ب: برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم
ب-۱- آزمون توانمندیهای عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی بعمل خواهد آمد. سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبیات فارسی ،زبان انگلسی و دین و زندگی) اطلاعات سیاسی،اجتماعی و مبانی قانون.هر درس۱۵ سوال و مجموعاً ۶۰سوال خواهد خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون توانمندیهای عمومی مجموعاً ۶۰ نمره (معادل۶۰% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره: متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
ب-۲- مصاحبه: مصاحبه ۴۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

۷٫ تذکرات :


۱/۷- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰ ) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد.
الف در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد) اولویت ایثارگری آن ها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام خواهد شد).
ب- ملاک تخصیص سهمیه ایثارگری ۲۵ درصد، معرفی شده از سوی بنیاد شهید استان می باشد.
ج- مشمولین سهمیه ۲۵ درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی۵ %سایر ایثارگران و یا بالعکس نمی باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده استفاده نمایند.
د- سهمیه استخدامی بیست و پنج درصد ۲۵% ایثارگران شامل: جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید می باشند.
ه- سهمیه استخدامی پنج درصد۵ % به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ۲۵% و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد.
و- فرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد استان در شمول استخدامی۲۵% قرار نمی گیرند می توانند در صورت تمایل در آزمون ثبت نام و صرفاً از حداکثر سن بهره مند می گردند و ملزم به رعایت سایر شرایط آگهی استخدامی می باشند.
ز- اولویت انتخاب در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی، با رزمندگان می باشد رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون و داشتن شرایط احراز لازم در حد سهمیه تعیین شده براساس نمرات فضلی مکتسبه انتخاب خواهند شد و سایر مشمولین سهمیه مذکور واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام و در آزمون کتبی و مصاحبه شرکت نموده اند در اولویت بعدی قرارداشته و در بین خود به ترتیب نمره فضلی به رقابت خواهند پرداخت.
۲/۷- استفاده از سهمیه ایثارگری مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط احراز مدرک تحصیلی و بومی بودن با رعایت سایر مفاد آگهی می باشد.
۳/۷- پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۴/۷- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسائی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۵/۷- از میان شرکت کنندگان واجد شرایط در آزمون کتبی تا ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۲ برابرظرفیت مورد نیاز(اصلی و ذخیره) برا ساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.
۶/۷- انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه (جمع امتیاز آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) به صورت فضلی می باشد.
۷/۷- انتخاب داوطلبان ابتدا از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم انجام می پذیرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان فوق دیپلم (کمتر از ۲ نفر) و یا عدم تکمیل ظرفیت، از بین متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم انتخاب صورت می پذیرد.
۸/۷- به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احرازمشاغل مورداشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹/۷- چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج،داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و در صورت حکم استخدامی ، حکم صادره لغو و بلااثر میگردد .
۱۰/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
۱۱/۷- ارائه تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان در صورت پذیرفته شدن در امتحان )حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ( از سوی پذیرفته شدگان الزامی است.
۱۲/۷- پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به معاونت بهداشتی (مرکز آموزش بهورزی) مراجعه نمایند.
تبصره در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان قبل یا پس از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره جدید دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره- پذیرفته شدگان نهائی پس از وصول دعوت نامه، حداکثر ۱۵ روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز آموزش بهورزی مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف، برابر مقررات اقدام خواهد شد.
۱۳/۷- سپردن تعهد رسمی به دانشکده قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشکده همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید الزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد ( اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری و … ) قابل خرید و انتقال نمی باشد.
تبصره- پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه،مجاز به ثبت نام در اگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.
۱۴/۷- پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی به مدت شش ماه آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی و دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بمدت دوسال دوره آموزشی بهورزی را طی خواهند نمود.
۱۵/۷- پذیرش نهائی افراد پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه منوط به قبولی در دوره های آموزش بهورزی و احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش و نیز آزمایش سلامت، عدم سوء پیشینه و تائیدیه تحصیلی مربوطه خواهد بود.
توضیح : با توجه به وضعیت اعتباری ،دانشکده علوم پزشکی هیچگونه تعهدی برای پرداخت کمک هزینه تحصیلی ، تامین خوابگاه وغذا برای فراگیران بهورزی در طول مدت تحصیل نخواهد داشت .

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 8814
 • کل نظرات : 215
 • افراد آنلاین : 53
 • تعداد اعضا : 4714
 • آی پی امروز : 376
 • آی پی دیروز : 384
 • بازدید امروز : 10,653
 • باردید دیروز : 30,923
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 96,876
 • بازدید ماه : 490,251
 • بازدید سال : 2,699,843
 • بازدید کلی : 51,623,681