loading...
آگهی استخدام,نیازمندی همشهری
آخرین ارسال های انجمن
کاریاب بازدید : 2114 یکشنبه 19 شهریور 1396 نظرات (0)

خبر ۱۳ شهریور ماه ۹۶- با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بر اساس مصوبات شورای سیاست گذاری اولین آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان، به منظور تامین سرمایه انسانی این شرکتها، انتخاب افراد شایسته و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای داوطلبان، طرح ریزی و سیاست گذاری این آزمون صورت پذیرفت. لذا در راستای هدایت داوطلبان به شغلهای مناسب و تخصیص امکانات شغلی به افراد مستعد، با بهرهگیری از تجارب گذشته، شرایط و ضوابط ثبتنام در اولین آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانشبنیان سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اعام میگردد.

تعاریف

مفاهیم برخی از اصطاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

 • دسته شغلی: مشاغل مورد نیاز شرکتهای خصوصی و دانشبنیان بر اساس حوزه شغلی به

۸ بخش مستقل تقسیم شده است، هر بخش را یک “دسته شغلی” مینامند. عناوین این دستههای شغلی به شرح ذیل میباشد:

 • اجرایی و فنی
 • بهداشت، درمان و مراقبت
 • خدماتی، رفاهی و آموزشی
 • طراحی، رسانهای، بازاریابی و فروش
 • فنآوری اطاعات
 • کارشناسی و مهندسی
 • مالی، حقوقی و اداری
 • مدیریتی
 • عنوان شغلی: برای هر نوع از موقعیتهای شغلی موجود در شرکتهای خصوصی و دانشبنیان یک عنوان شغلی در نظر گرفته شده است. آزمون شامل ارزیابی ۲۶۶ عنوان شغلی بوده که برای هر عنوان، چندین موقعیت شغلی در شرکتهای گوناگون وجود خواهد داشت.

این عناوین و تعاریف آنها در جداول صفحات ۱۳ تا ۴۵ همین دفترچه آمده است.

 • شرکت خصوصی: کلیه نهادها، بنگاههای اقتصادی، مجموعهها و سازمانهای غیر دولتی را که بر اساس قانون با اهداف تجاری یا غیرتجاری فعالیت میکنند، شرکت خصوصی مینامند.
 • شرکت دانشبنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشمحور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاا و خدمات( در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشود و بر اساس معیارهای مورد نظر “آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان”، به تأیید «کارگروه ارزیابیو تشخیص صاحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» میرسد.
 • دانشجو: کسی است که در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی، آزاد ،غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و … پذیرفته و ثبتنامشده باشد.
 • رشته تحصیلی: عنوان رشتهای است که دانشآموز/دانشجو در آن فارغالتحصیل شده است.

این عنوان رشته در کادر باای کارنامه درج گردیده است.

شرایط:

 • اعتقاد به دین مبین اسام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
 • داشتن تابعیت ایران
 • عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خاف شئون شغلی و تحصیلی
 • برخورداری از توانایی جسمی و روانی ازم و متناسب با شغل انتخابی
 • داشتن حداقل هجده )۱۸( سال سن

 تذکر: افراد با سن کمتر از ۱۸ سال نیز میتوانند به صورت آزمایشی در آزمون شرکت کنند.

نکات مهم:

 • ثبت نام در این آزمون با هر مدرک تحصیلی در هر مقطع تحصیلی بامانع است.
 • زمان ثبتنام از ۸ صبح روز سه شنبه ۱۴ شهریور لغایت ساعت ۲۴ روز یک شنبه ۲۶ شهریور خواهد بود و ثبتنام منحصراً از طریق سایت آزمون به نشانی inre.ir صورت خواهد پذیرفت.
 • داوطلبان میبایست قبل از اقدام به ثبتنام به مطالعه دقیق دفترچه راهنما )متون، جداول و پیوستها( و آگاهی از شرایط و ضوابط آزمون، مبادرت نمایند.
 • توصیه میشود داوطلبان، ثبتنام خود را در اولین روزها انجام دهند و از موکول نمودن آن بهروزهای آخر، خودداری نمایند.

مراحل ثبت نام

 • در سمت راست سایت آزمون به نشانی inre.ir با فشردن دکمه ثبتنام وارد صفحه ثبتنام در آزمون شوید.
 • در قسمت مربوط به کد ملی، داوطلب باید کد ملی خود را که ده رقم میباشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری کند. ضمنا داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذ کارت ملی نشدهاند برای اطاع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویای ۶۶۷۰۷۱۳۱ تماس حاصل نمایند. به عنوان مثال ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹
 • در قسمت مربوط به شماره همراه، داوطلب باید شماره ۱۱ رقمی تلفن همراه خود را که با ۰۹ شروع میشود، در محل مربوط وارد نماید. به عنوان مثال ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
 • رمزعبور توسط داوطلب انتخاب میگردد. رمزعبور میبایست حداقل شامل ۶ کاراکتر ) حرف یا عدد یا ترکیبی از آنها( باشد.
  • تبصره۱: در انتخاب رمز عبور استفاده از کاراکترهای خاص نظیر /، %، &، @ و # بامانع است.
  • تبصره۲: داوطلب میبایست رمزعبور انتخابی خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل آزمون در حفظ و نگهداری آن کوشا باشد. لذا رمز عبور باید به نحوی انتخاب گردد که فراموش نشود.
  • تبصره۳: در هنگام انتخاب رمز، به زبان صفحه کلید خود توجه نمایید.
 • در قسمت تکرار رمز عبور، داوطلب میبایست، رمز عبور انتخابی خود در قسمت قبلی را مجددا وارد کند.
 • دربخش امنیتی، داوطلب میبایست مربع “من ربات نیستم” را عامتگذاری نماید.
  • تبصره۱: درصورتی که در این قسمت با سوال دیگری مواجه شدید، متن سوال را با دقت مطالعه نموده و گزینههای انتخابی درست را عامتگذاری نمایید.
 • با کلیک روی دکمه “ثبت نام”، در صورت صحیح بودن اطاعات وارد شده، کد تایید ۶ رقمی به شماره تلفن همراه ثبت نامی ارسال شده و فرایند ثبتنام به مرحلهی بعد منتقل میشود.
 • در مرحله بعد کد ۶ رقمی دریافت شده از طریق پیامک را ،در قسمت مرتبط با کد تایید وارد کرده و بر روی دکمه “تایید و ورود” کلیک نمایید.
  • تبصره۱: در صورت عدم دریافت کد تایید، در زمان تعیین شده، دکمه “ارسال مجدد کد تایید” فعال میشود. داوطلب میبایست در این شرایط، از صحت شماره تلفن همراه وارد شده اطمینان حاصل نماید و با کلیک بر دکمه “ارسال مجدد کد تایید” مجددا نسبت به دریافت کد تایید اقدام نماید.
  • تبصره۲: در صورت عدم دریافت کد تایید از طریق پیامک، ثبت نام خود را به زمان دیگری موکول نمایید و یا با شماره ۳۵۰۹۵۵۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
 • در مرحله بعد با پیغام “شماره همراه شما با موفقیت تایید شد، میتوانید وارد شوید.” مواجه میشوید که ازم است کد ملی و رمز عبور خود را وارد نموده و بر روی دکمه “ورود” کلیک کنید.
 • داوطلب پس از ورود باید، قوانین و مقررات را با دقت مطالعه نموده و پس از عامتگذاری مربع

“قوانین و مقرارت را خوانده ام و با آنها موافق هستم” بر روی دکمه “شروع ثبت نام” کلیک نماید.

 • پس از ورود به بخش مشخصات فردی موارد درخواستی را مطابق توضیحات زیر تکمیل نمایید:
  • تبصره۱: تمامی متون میبایست به زبان فارسی نگاشته شوند.
 • داوطلب باید در محل مورد نظر نام، نام خانوادگی و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل وارد نماید )از به کار بردن هرگونه عامت غیر از حروف الفبا و همچنین تکرار حروف به دلیل داشتن تشدید خودداری شود(.
 • در قسمت شماره شناسنامه، داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و از درج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.
 • در بخش محل تولد، داوطلب می بایست مطابق با شناسنامه محل تولد خود را وارد نماید.
 • در بخش پست الکترونیک، داوطلب میتواند آدرس پست الکترونیکی )ایمیل( خود را وارد نماید .به عنوان مثال user@example.com
 • در بخش تاریخ تولد ،داوطلب باید تاریخ تولد خود را بطور دقیق )روز، ماه و سال( در محل مربوط درج نماید.
 • در بخش جنسیت، داوطلب باید یکی از گزینههای مذکر یا مونث را انتخاب نماید.
 • در قسمت وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد، باید وضعیت نظام وظیفه خود را با توجه به مقررات سازمان نظام وظیفه انتخاب نماید.
  • تبصره۱: دانشجویان فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت میبایست گزینه “معافیت تحصیلی” را برای وضعیت نظام وظیفه انتخاب نمایند.
 • در قسمت تلفن ثابت ازم است تا داوطلب نسبت به ثبت شماره تلفن ثابت به همراه کد شهر در محل مجزای مربوط به خود اقدام نماید .به عنوان مثال ۱۲۳۴۵۶۷۸ ۰۲۱
 • در قسمت شماره اضطراری ازم است تا شمارهای متفاوت با شماره تلفن ثابت و همراه مندرج در قسمتهای قبل ثبت گردد. به عنوان مثال ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
  • تبصره۱: این شماره میبایست شماره یکی از آشنایان و یا نزدیکان شما باشد تا در شرایط اضطرار به منظور اطاع رسانی در دسترس باشند.
  • تبصره۲: این شماره میتواند شماره ثابت و یا همراه باشد.
 • در بخش استان محل سکونت، ازم است که داوطلب پس از کلیک بر محل مربوطه از میانلیست موجود استان محل سکونت خود را وارد نماید.
  • تبصره۱: منظور از استان محل سکونت، استانی است که داوطلب در دو سال اخیر بیشترین حضور را در آن داشته است.
 • در بخش شهرستان، ازم است که داوطلب پس از کلیک بر محل مربوطه از میان لیست موجود شهرستان محل سکونت خود را انتخاب نماید.
 • در بخش آدرس محل سکونت، داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را درج نماید.
  • تبصره۱: طی مراحل آزمون چنانچه آدرس داوطلب تغییر کند ازم است آدرس جدید خود را کتباً به دبیرخانه آزمون اطاع دهد.
 • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه “ثبت و ادامه” کلیک نمایید.

o تبصره۱: در هر مرحله از فرآیند ثبت نام و قبل از اتمام آن میتوانید با کلیک بر دایره مربوط به مشخصات فردی در باای صفحه نسبت به ویرایش مشخصات خود اقدام نمایید.

 • در قسمت سوابق میتوانید سوابق علمی و شغلی خود را در پنج دستهی سوابق تحصیلی، سوابق کاری، سوابق بیمه، دورههای تخصصی و زبانهای خارجی وارد نمایید.

برای این کار کافی است در هر دسته گزینه افزودن را انتخاب نموده و موارد خواسته شده را تکمیل نمایید. به عنوان مثال برای اضافه کردن سابقه تحصیلی ازم است تا گزینه “افزودن سابقه تحصیلی” انتخاب گردد و پس از نمایش گزینههای مربوط، نسبت به تکمیل آنها اقدام نمایید.

 • تبصره۱: در هر دسته از سوابق، میتوان چندین سابقه اضافه نمود. برای مثال کسی که دارای مدرک کارشناسی میباشد ابتدا مشخصات دیپلم خود را وارد نموده و سپس با فشردن مجدد گزینه “افزودن سوابق تحصیلی” نسبت به درج اطاعات مدرک کارشناسی خود در مکان مربوطه، اقدام مینماید، یا شخصی که سه سابقه شغلی دارد میتواند هر سه سابقه را مطابق روش باا در قسمت سابقه شغلی وارد نماید.
 • تبصره۲: در هر دسته، میتوان هر یک از سوابق موجود را با فشردن کلید قرمز رنگ

“حذف”، در صورت نیاز حذف نمود.

 • نحوه تکمیل سوابق هر بخش به شرح زیر است:
  • در قسمت “سوابق تحصیلی” پس از فشردن کلید “افزودن سابقه تحصیلی”، قسمت مربوط به درج سوابق تحصیلی نمایش داده میشود. داوطلب میبایست پس از کلیک بر قسمت

“مقطع تحصیلی” گزینه مورد نظر خود را از لیست انتخاب نماید.

 • در قسمت “رشته تحصیلی”، داوطلب میبایست متناسب با مقطع تحصیلی انتخابی، رشته تحصیلی خود را وارد نماید.

o تبصره۱: برای مقاطع قبل از دبیرستان این قسمت را خالی گذارید.

 • در قسمت “نام مرکز اموزشی”، داوطلب میبایست نام مرکز آموزشی که مقطع مذکور را در آن گذرانده است را به طور کامل درج نماید.
 • در قسمت “سال اخذ مدرک”، میبایست سال اخذ مدرک وارد گردد.
  • تبصره۱: در صورتی که همچنان مشغول به تحصیل در مقطع ذکر شده هستید گزینه در حال تحصیل را انتخاب نمایید.
 • در قسمت معدل، معدل مربوط به آن مقطع را وارد نمایید.
  • تبصره۱: در صورتی که همچنان در حال تحصیل هستید معدل فعلی خود را وارد نمایید.
  • تبصره۲: در صورتی که در نیمسال اول مقطعی قرار دارید، آخرین معدل مقطع قبلی را وارد نمایید.
 • در قسمت “سوابق کاری” پس از فشردن کلید “افزودن سابقه کاری”، قسمت مربوط به درج سوابق کاری نمایش داده میشود. داوطلب میبایست پس از کلیک بر قسمت “عنوان شغل” عنوان آن را وارد نماید.
 • در کادر مربوط به “نام شرکت” ازم است نام شرکت یا مجموعهای را که در آن مشغول به کار بودهاید، به صورت کامل وارد نماید.
 • در قسمت حقوق دریافتی، آخرین میزان حقوق دریافتی از شغل نام برده را “به ریال” وارد نمایید. به عنوان مثال اگر حقوق فردی معادل یک میلیون سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان است باید عدد ۱۳،۷۵۰،۰۰۰ را وارد نماید.
 • در قسمت “از سال”، سال ورود به عنوان شغلی مذکور را وارد نماید.
 • در قسمت “تا سال”، سال اتمام همکاری با شرکت مذکور تحت آن عنوان شغلی را وارد نماید.
  • تبصره۱: در صورتی که هنوز مشغول به کار تحت آن عنوان شغلی در سازمان مربوطه هستید، گزینه مشغول به کار را انتخاب نمایید.
 • در صورت دارا بودن سابقه بیمه، در قسمت “سوابق بیمه” پس از فشردن کلید “افزودن سابقه بیمه”، قسمت مربوط به درج سوابق بیمه نمایش داده میشود. داوطلب میتواند پس از کلیک بر قسمت “نوع بیمه”، از بین گزینههای موجود نوع بیمه مورد نظر خود را انتخاب نماید.
 • با کلیک در قسمت”از ماه”، ماهی که بیمه مورد نظر آغاز شده است را انتخاب نماید.
 • در قسمت “سال”، سال شروع بیمه مورد نظر را انتخاب نماید.
 • با کلیک در قسمت”تا ماه”، ماهی را که بیمه مورد نظر به اتمام می رسد، انتخاب نماید.
 • در دومین قسمت به نام “سال”، سال اتمام بیمه مورد نظر را انتخاب نماید.
 • در قسمت دورههای تخصصی، نام دوره و سال پایان دوره مذکور را به ترتیب در قسمتهای

“نام دوره” و “سال گذراندن” وارد نمایید.

 • در قسمت نام موسسه، موسسهای که ذیل آن دوره مذکور را گذرانده شده، انتخاب نمایید.
 • در صورتی که گواهینامه دوره را در اختیار دارید، گزینه “گواهینامه دوره را دارم” را انتخاب نمایید.
 • در قسمت زبانهای خارجی داوطلب میبایست با کلیک روی قسمت “زبان خارجی”، زبان مورد نظر خود را انتخاب نماید.
 • با کلیک در قسمت میزان تسلط، میزان تسلط خود را در زبان مذکور تعیین نماید.
 • پس از اتمام درج سوابق با فشردن کلید “ثبت و ادامه” وارد مرحله بعد شوید.

o تبصره۱: در هر مرحله از فرآیند ثبت نام و قبل از اتمام آن میتوانید با کلیک بر دایره مربوط به سوابق در باای صفحه نسبت به ویرایش سوابق اقدام نمایید.

 • در قسمت انتخاب مشاغل، میتوانید از هشت دسته شغلی موجود، مشاغلی را که تصمیم دارید در آزمون مربوط به آن ها شرکت کنید، انتخاب نمایید.

 تذکر: جزئیات مربوط به هر دسته شغلی و عنوان شغلی را در جداول این دفترچه مطالعه نمایید.

 • تبصره۱: به ازای هر دسته شغلی میتوان حداکثر در پنج عنوان شغلی آزمون، شرکت کرد. برای مثال اگر به عناوین شغلی دسته مدیریتی عاقهمند هستید اجازه انتخاب تنها پنج عنوان شغلی در این دسته را دارید.
 • تبصره۲: داوطلبان میتوانند مطابق عاقه و ظرفیتهای خود، مشاغل مورد نظر را حداکثر از دو دسته از هشت دسته شغلی انتخاب نمایند.
 • تبصره۳: مبلغ مصوب برای انتخاب از اولین دسته شغلی ۰۰۰,۵۷۰ ریال میباشد.
 • تبصره۴: مبلغ دریافتی فوق، در ازای یک دسته شغلی است. داوطلب قادر است یک دسته شغلی دیگر را نیز اضافه نماید و در آن دسته نیز حداکثر پنج شغل را انتخاب کند. در این صورت، میبایست مبلغ ۰۰۰,۳۷۵ ریال دیگر را نیز پرداخت نماید. به عنوان مثال اگر داوطلبی حداکثر پنج عنوان شغلی از دسته مدیریتی و حداکثر پنج عنوان شغلی از دسته اجراییوفنی انتخاب نماید میبایست مجموعا ۰۰۰,۹۴۵ ریال پرداخت نماید.
 • پس از انتخاب عناوین شغلی مورد نظر، دکمه سبز رنگ “ثبت و ادامه” در پایین صفحه را فشار دهید و وارد آخرین مرحله در صفحه بعدی شوید.
 • در صفحه “وضعیت پرداخت” قسمت “خاصه و پرداخت صورت حساب”، پس از بررسی مشخصات فردی و سوابق تحصیلی، شغلی، بیمه، دورههای تخصصی و زبانهای خارجی و حصول اطمینان از درستی عناوین شغلی منتخبشده، گزینه “تمام موارد باا صحیح بوده و مورد تاییدمیباشد” را انتخاب نمایید.

پس از تایید گزینه باا میتوانید شیوه پرداخت را انتخاب نمایید.

 • سه شیوه پرداخت در نظر گرفته شده است که به ترتیب توضیح داده میشود:
  • واریز از طریق درگاه بانکی به وسیله کارتهای عضو شبکه شتاب:

در این روش میتوانید بوسیله کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب نسبت به پرداخت اینترنتی وجه اقدام نمایید.

 • تبصره۱: برای پرداخت از این روش ازم است رمز دوم کارت مورد نظر بانکی را داشته باشید.
 • تبصره۲: پس از انتخاب این گزینه، شما میتوانید بانک پذیرنده را انتخاب نمایید .

این گزینه مستقل از بانک صادر کننده کارت شما میباشد و با کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب میتوانید در همه بانکهای پذیرنده پرداخت نمایید.

 • تبصره۳: از میان دیگر روشهای پرداخت، این روش بیشتر از دو روش دیگر توصیه میگردد.
 • واریز از طریق کارت به کارت و اعام مشخصات واریز:

با انتخاب این گزینه ازم است تا وجه مذکور به کارت موسسه میزان گستران شریف با شماره کارت ۱۶۰۷-۰۰۰۰-۲۹۷۰-۵۰۲۲ واریز و سپس جزئیات تراکنش شامل “شماره مرجع/پیگیری”، “تاریخ” و “زمان )ساعت(” ثبت گردد.

 • تبصره۱: به منظور پرداخت از این طریق داوطلب میبایست به دستگاههای عابربانک بانکهای معتبر متصل به شبکه شتاب مراجعه نماید.
 • تبصره۲: شماره مرجع / پیگیری را از برگه دریافتی از دستگاه خودپرداز مشاهده و در قسمت مربوطه وارد نمایید.
 • تبصره۳: “تاریخ” و “زمان” را از برگه دریافتی از دستگاه خودپرداز مشاهده و طبق همان ترتیب در قسمت مربوطه وارد نمایید.
 • واریز از طریق شماره حساب بانکی و اعام مشخصات واریز:

با انتخاب این گزینه ازم است تا وجه مذکور به حساب موسسه میزان گستران شریف نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی به شماره ۳۰۷.۸۱۰۰.۱۲۴۵۸۶۸۲.۱ واریز شده و سپس جزئیات تراکنش شامل “شماره فیش”، “تاریخ” و “زمان” مطابق فیش حساب بانکی به دقت در قسمت مربوطه وارد گردد

o تبصره۱: به منظور پرداخت از این طریق، داوطلب میتواند به نزدیک ترین بانک پاسارگاد محل اقامت خود مراجعه نماید.

 • تذکر مهم ۱: پس از واریز وجه امکان تغییر دستههای شغلی انتخاب شده وجودنخواهد داشت.
 • تذکر مهم ۲: پس از اعام روش پرداخت، امکان ویرایش اطاعات کاربر وجود نخواهد داشت.
 • پس از اطمینان از اطاعات ثبت نامی و روش پرداخت، گزینه سبز رنگ “پرداخت” یا “ثبت” در پایین صفحه را انتخاب نمایید.

ورود به پنل کاربری

در سمت راست سایت آزمون، روی گزینه “ورود به صفحه کاربری” )زیر گزینه “ثبتنام در آزمون”( کلیک کنید. پس از باز شدن صفحه مورد نظر کد ملی و رمز عبور خود )رمزی که هنگام ثبتنام انتخاب نمودهاید( را وارد نمایید .پس از وارد شدن به پنل کاربری، اطاعات ثبتنامی شما در باای صفحه قابل مشاهده است .

در سمت راست صفحه روی گزینه بارگزاری مدارک کلیک کرده و اقدام به بارگزاری عکس و کارت ملی خود نمایید. فرآیند بارگزاری بدین صورت است که روی گزینه انتخاب عکس کلیک کرده، عکس خود را انتخاب نموده و روی دکمه بارگزاری کلیک نمایید.

در سمت راست صفحه، قسمت وضعیت پرداخت، وضعیت پرداخت شما قابل مشاهده است.

در سمت راست صفحه ،قسمت پیشآزمون ،پس از خواندن توضیحات آن، روی گزینه شروع پیشآزمون کلیک کرده و نسبت به پاسخ به سواات آن اقدام نمایید. ازم به ذکر است که سواات به صورت دو گزینهای میباشد.

در سمت راست صفحه ،قسمت تنظیمات نیز میتوانید شماره همراه و رمز عبور خود را ویرایش نمایید.

پس از تکمیل هر یک از قسمتهای فوق، در منوی “وضعیتها” )زیر منوی مشخصات فردی( ،وضعیت بارگزاری مدارک، پرداخت و پیشآزمون قابل مشاهده است.

ازم است که در منوی وضعیت تمامی فعالیتها تایید شده باشد وگرنه شرکت در آزمون برای شما امکانپذیر نخواهد بود.

جدول زمانبندی آزمون:

تاریخ موضوع
۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ شروع ثبت نام آزمون
۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پایان مهلت ثبت نام آزمون
هفته آخر مهر ماه ۱۳۹۶ شروع مرحله اینترنتی برای دسته اول مشاغل
۲۰ آیان ماه ۱۳۹۶ پایان مرحله اینترنتی در تمامی دسته ها
آذر ماه ۱۳۹۶ اعام نتایج
دی و بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزاری مرحله حضوری
اسفند ماه ۱۳۹۶ اعام نتایج نهایی و فرایند جذب

 – در ادامه جداول مربوط به مفاد آزمون، تعاریف مشاغل، ضرایب هر عنوان امتحانی و منابع مطالعاتی آزمون آورده خواهد شد.

o تبصره۱: در مشاغلی که منبع مطالعاتی خاصی پیشنهاد نگردیده است داوطلب می تواند از هر منبع مطالعاتی مرتبط استفاده نماید.

 

مفاد آزمون
عناوین آزمون اختصاصی عناوین آزمون عمومی
هوش ریاضی ریاضی
فهم IT فیزیک
روابط اجتماعی شیمی
زبان زیست
  ادبیات
هنر

دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی

ثبت نام در آزمون

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 8814
 • کل نظرات : 215
 • افراد آنلاین : 54
 • تعداد اعضا : 4715
 • آی پی امروز : 142
 • آی پی دیروز : 643
 • بازدید امروز : 1,991
 • باردید دیروز : 14,378
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 11
 • بازدید هفته : 1,991
 • بازدید ماه : 550,279
 • بازدید سال : 2,759,871
 • بازدید کلی : 51,683,709